ХАСРАЈТЕР Јозеф (Josef Hassreiter)

ХАСРАЈТЕР Јозеф (Josef Hassreiter) – аустријски глумац, балетски играч и педагог (Беч, 30. XII 1845 – Беч, 8. II 1940). Школовао се у Аустрији и Немачкој. У Бечкој опери је радио најпре као играч (1870-1890), а затим као педагог и предавач у балетском студију (1890-1920). Поставио је на сцену око педесет балета. Веома је заслужан за унапређење кореографске уметности у Аустрији. Заједно са Францом Голом (в) написао је либрето за балет Вила лутака, на музику Јозефа Бајера, који је у СНП изведен 1972.

В. В.