ХАСАНАГИНИЦА

ХАСАНАГИНИЦА – драмска слика у стиховима у 1 чину. Написао: Алекса Шантић. Прво извођење 20. XI 1910. у НП у Бгду.

Прво извођење у СНП 12. I 1912. у НСаду. Подела узета са плаката представе одржане 19. VIII 1912. у Меленцима (са једночинком На уранку). – Рд. М. Хаџи-Динић; К. Васиљевић (Хасанага), М. Марковићка (Хасанагиница), В. Цвијановићка (Златија), Љ. Јосићева (Зерина), Р. Алмажановић (Рашид), Љ. Динићка (Мерима), М. Ђорђевићева (Емина), М. Хаџи-Динић (Хамид), Н. Гошић (Адем), К. Виловчевица (Катица), В. Ивановић (Први момак), С. Ђуркић (Други момак), Ј. Цвијановић (Трећи момак). – Изведено 17 пута.

Премијера у СНП 21. V 1913. у Згбу (са једночинком О туђем хлебу). – Рд. К. Васиљевић; К. Васиљевић (Хасанага), М. Марковићка (Хасанагиница), О. Шварц (Златија), Н. Буковинац (Зерина), xxx (Рашид), Љ. Динићка (Мерима), М. Ђорђевићева (Емина), М. Душановић (Хамид), Н. Гошић (Адем), С. Ранковићева (Хатиџа), В. Ивановић (Први момак), С. Ђуркић (Други момак), Р. Алмажановић (Трећи момак). – Изведено 3 пута.

Прво извођење у НП 22. XI 1920. у НСаду (40-огодишњица уметничког рада Љубице и Милоша Хаџи-Динића). – Рд. К. Васиљевић; К. Васиљевић (Хасанага), М. Хаџићева (Хасанагимица), Д. Петровићка (Златија), мала Душановићева (Зерина), xxx (Рашид), Љ. Динићка (Мерима), А. Кранчевићка (Емина), Б. Николић (Адем), С. Савић (Хамид), С. Стојчевићка (Катица), М. Душановић (Први момак), Р. Алмажановић (Други момак), П. Јовановић (Трећи момак). – Изведено 3 пута.

Премијера у СНП 16. II 1924. у Старом Бечеју. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – К. Рајчевићка (Хасанагиница), М. Рајчевић (Хасанага), А. Аћимовићка (Мерима), С. Петровићева. – Изведено 9 пута.

Премијера у НП у НСаду 4. II 1925. (са једночинком Под маском). Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – рд. Р. Веснић; К. Цветковићка, М. Динићка,  Михајловићка, М. Живановић, М. Крстоношићева, В. Веблеова. – Изведено 1 пут.

БИБЛ: Алекса Шантић, „Хасанагиница“, драмска слика с пјевањем у стиховима, ЛМС, НСад 1911.

ЛИТ: Ј., Драмска слика у стиховима у једном чину „Хасанагиница“, Застава, 1911, бр. 284, с. 2; А-м, У уторак два мала комада у једном чину, Слога, Сомбор 1912, бр. 5, с. 4; А-м, Српско народно позориште, Браник, 1912, бр. 2, с. 3, бр. 3, с. 2, бр. 22, с. 2, бр. 52, с. 3; А-м, Српско народно позориште, Невен, Суботица 1912, бр. 23, с. 2; А-м, Szerb szinészet, Torontal, 1912, бр. 193, с. 2; А-м, Српско народно позориште у Загребу, Браник, 1913, бр. 92, с. 4; А-м, С. Н. П. у Загребу, Застава, 1913, бр. 105, с. 2; А-м, Сентомашани за г-ђу Милку Марковићку, Браник, 1914, бр. 16, с. 3; А-м, 40-годишњица глумовања, Застава, 1920, бр. 249, с. 2; А-м, Јубиларна прослава Љубице и Милоша Хаџи Динића, Јединство, 1920, бр. 446, с. 3; А-м, Прослава 40-огодишњице Милоша и Љубице Динић, Застава, 1920, бр. 265, с. 3; -В-, У суботу 16. II приређено је Шантићево вече у славу и спомен умрлог песника Алексе Шантића, Ново време, Стари Бечеј 1924, бр. 8, с. 2; А-м, У спомен Шантића, Јединство, 1925, бр. 1508, с. 3; С. З(убац), Шантићево вече: „Под маском“ и „Хасанагиница“, Јединство, 1925, бр. 1513, с. 4.

В. В.