ХАСАНАГИНИЦА

ХАСАНАГИНИЦА – драма у 3 чина с певањем. Написао: Милан Огризовић. Прво извођење 9. I 1909. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у НП у НСаду 9. IX 1922. – Рд. К. Васиљевић; Д. Спасић (Ага Хасанага), Љ. Јовановићева (Хасанагиница), А. Кранчевићка (Султанија), мала Филиповићева (Фата), мали Филиповић (Мехо), мала Душановићева (Ахмед), Ј. Стојчевић (Бег Пинторовић), С. Стојчевићка (Зариф ханума), М. Тодосићка (Умихана), Стеван Јовановић (Имотски кадија), К. Виловчевица (Тетка Хата), М. Филиповићка (Тетка Ајша), В. Ивановић (Ибрахим), С. Савић (Хусреф), М. Верешчагина (Робињица Влахиња), В. Јовановићка (Латифа), Р. Алмажановић (Хусеин), В. Виловац (Свата старешина), М. Јанковићка (Прва робињица), З. Душановићка (Друга робињица), М. Авировићева (Јенђијица), М. Пашко (Први слуга), Д. Бајић (Други слуга), xxx (Први роб), Јовановић (Други роб), О. Кожај (Први аскер), Ј. Силајџић (Први сват). – Изведено око 10 пута.

Прво извођење у СНП 23. X 1922. у Старом Бечеју. Подела узета са плаката представе одржане 4. XII 1925. у Великој Кикинди. – Рд. М. Рајчевић; М. Рајчевић (Ага Хасанага), Д. Павићевићка (Хасанагиница), М. Вукомановићка (Султанија), В. Јелићка (Злата), мала Стојанка (Меха), мало Лептирче (Ибра), А. Аћимовићка (Мајка Хасанаге), М. Јелић (Хусо), Ж. Станисављевић (Пинторовић Бег), К. Рајчевићка (Робињица Влахиња), В. Ђорђевић (Имотски кадија), Љ. Вукомановић (Хусреф), П. Спајић (Ибрахим), М. Андрић (Свата старешина). – Изведено 3 пута.

Премијера у НП 18. IV 1926. у Шапцу. – Рд. Ј. Гец; Ј. Гец (Ага Хасанага), Љ. Јовановићева (Хасанагиница), Д. Петровићка (Султанија), К. Колашинчева (Фата), xxx (Мехо), xxx (Ахмед), Р. Кранчевићка (Умихана), Д. Врачаревићка (Зариф хану­ма), С. Колашинац (Бег Пинторовић), Т. Хаџић (Имотски кадија), Н. Дивјак (Ибрахим), М. Васић (Хусреф), Ј. Матићка (Робињица Влахиња), Д. Матејићка (Латифа), М. Степановић (Свата старешина). – Изведено 3 пута.

Прво извођење у Н-Оп 13. V 1928. у Сомбору. Подела узета са плаката представе одржане 17. XII 1931. у Сплиту. – Рд. А. Гавриловић; А. Гавриловић (Ага Хасанага), З. Вуксан-Барловић (Хасанагиница), Ј. Вујићка (Султанија), Љ. Драгићева (Фата), xxx (Мехо), xxx (Ахмед), В. Веселиновић (Бег Пинторовић), Л. Јовановићева (Зариф-ханума), М. Ракарићка (Умихана), Ј. Мартинчевић (Имотски кадија), А. Аћимовићка (Тетка Хата), И. Веселиновићка (Тетка Ајша), М. Ајваз (Ибрахим), Е. Петровић (Хусреф), И. Прегарц (Робињица Влахиња), В. Долинај (Латифа), М. Аћимовић (Хусеин). И. Ракараић (Свата старешина). – Изведено 6 пута.

Премијера у СНП 1. XI 1934. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – рд. М. Рајчевић; К. Рајчевићка (Хасанагиница), М. Рајчевић (Ага Хасанага), Е. Казазовић (Бег Пинторовић), Ђ. Козомара (Имотски кадија), Д. Павићевићка (Мајка Хасанагина), Б. Костићева (Султанија), Р. Ферари (Робињица Влахиња), П. Милосављевић (Стари Хусеин). – Изведено 2 пута.

Прво извођење у НПДб 28. X 1937. у Сомбору. – Рд. Т. Танхофер, сц. В. Жедрински; Д. Билуш (Ага Хасанага), И. Петри (Хасанагиница), Р. Петровићева (Султанија), М. Перенчевићева (Фата), М. Мергл (Мехо), Б. Душановићева (Ахмед), А. Рашковић (Бег Пинторовић), Р. Ферари (Зариф ханума), Р. Кранчевићка (Умихана), Стојан Јовановић (Имотски кадија), М. Јашекова (Тетка Хата), И. Душановићка (Тетка Ајша), Н. Гашић (Ибрахим), В. Зељковић (Хусреф), З. Тодоровићка (Робињица Влахиња), М. Петровићева (Латифа), С. Репак (Хусеин). – Изведено 13 пута.

БИБЛ: Милан Огризовић, Хасанагиница, Згб 1909.

ЛИТ: В., Српско народно позориште, Ново време, Стари Бечеј, 1922, бр. 45, с. 2; А-м, „Хасанагиница“, Застава, 1922, бр. 295, с. 3; А-м, Хасанагиница, Србија, Сремска Митровица, 1924, бр. 129, с. 3; Д. Чампраг, „Хасанагиница“ од Огризовића, Нови Сад, 1926, бр. 17, с. 6; С. С(екулић) Ц(еца), Новосадско-осјечко позориште у Сомбору, Застава, 1928, бр. 114, с. 4; М. М. Весин, Огризовићева „Хасанагиница“, Југословенски дневник, 1934, бр. 217, с. 5; А-м, „Хасанагиница“ од Огризовића, Нови Сад, 1937, бр. 42, с. 4; А-м, Делила – Хасанагиница – Ревизор, Наше слово, Суботица, 1938, бр. 208, с. 2; А-м, Обнова нашег националног репертоара, Невен, Суботица, 1938, бр. 14, с. 2; А-м, Укратко о одржаној представи у Петровграду у извођењу Народног позоришта Дунавске бановине, Банатска пошта, Петровград, 1938, бр. 116, с. 1.

В. В.