ХАРТ-ВАРДЕН Бруно (Bruno Hardt-Warden)

ХАРТ-ВАРДЕН Бруно (Bruno Hardt-Warden) – либретист (Драхенбург, Немачка 31. VIII 1883 – Беч, 21. VII 1954). Заједно са Робертом Боданским, по драмском комаду Пјера Маривоа Le Jeu de l’amour du hasard, написао је либрето за трочину оперету Игра у срећу (Der Tanz ins Glück) композитора Роберта Штолца, која је у СНП премијерно изведена 28. I 1926.