ГРЕНГОАР (Gringoire)

ГРЕНГОАР (Gringoire) – позоришна игра у једној радњи. Написао: Теодор де Банвил. Прво извођење 1866. у Паризу, први пут у нашој земљи 20. II 1870. у ХНК Згб.

Прво извођење у СНП 10. I 1874. у НСаду (заједно са једночинком Без женидбе). Превео: Јован Ђорђевић. – Рд. А. Хаџић; А. Сајевић (Лудвик XI), Д. Ружић (Пјер Гренгоар), А. Лукић (Фурније), И. Сајевићка (Лујза), В. Марковић (Оливије де Дем), Ј. Маринковићка (Николија Андријева).

Премијера у СНП 28. X / 9. XI 1880. у Сремској Митровици (заједно са једночинком Он и она). – С. Рајковић (Лудвик XI), Д. Ружић (Пјер Гренгоар), А. Лукић (Фурније), М. Рајковићка (Лујза), В. Марковић (Оливије де Дем), Б. Хаџићева (Николија Андријева).

Премијера у СНП 3. XII 1887. у НСаду (заједно са једночинком Поклон). – В. Миљковић (Лудвик XI), Д. Ружић (Пјер Гренгоар), А. Милојевић (Фурније), Л. Хаџићева (Лујза), С. Лукин-Лазић (Оливије де Дем), Т. Лукићка (Николија Андријева).

Премијера у СНП 7/19. VIII 1897. у Руми (заједно са једночинком Бангалоз). – Рд. А. Лукић; А. Лукић (Лудвик XI), Д. Ружић (Пјер Гренгоар), М. Николић (Фурније), М. Марковићка (Лујза), Ј. Душановић (Оливије де Дем), Т. Лукићка (Николија Андријева).

Премијера у СНП 24. I 1902. у НСаду (заједно са једночинкама Љубавно писмо и Мена). – Рд. М. Хаџи-Динић; А. Лукић (Лудвик XI), Д. Ружић (Пјер Гренгоар), А. Стојановић (Фурније), М. Марковићка (Лујза), Ј. Душановић (Оливије де Дем), Т. Лукићка (Николија Андријева).

Премијера у СНП 26. XI / 9. XII 1905. у Осијеку (заједно са једночинкама Муж пред вратима и Женидба при фењерима). – Рд. Д. Спасић; А. Лукић (Лудвик XI), Д. Ружић (Пјер Гренгоар), М. Марковићка (Лујза), А. Стојановић (Фурније), Ј. Душановић (Оливије де Дем), Т. Лукићка (Николија Андријева) – Од прве премијере до 1906. изведено укупно најмање 55 пута.

БИБЛ: Гренгоар, позоришна игра у једном чину, написао (Теодор) Банвиљ, превео Ј. Ђорђевић, Панчево 1883.

ЛИТ: -1-, Гренгоар, Позориште, НСад 1874, бр. 9, с. 34-35; А-м, Српско народно позориште, Фрушка гора, Сремска Митровица 1878, бр. 15, с. 117; С. М(илованов), Гренгоар. Тврдо срце, Позориште, НСад 1879, бр. 12, с. 47; Кеста, Српско народно позориште у Вршцу, Застава, 1880, бр. 4, с. 2; М. С(ави)ћ, Шоља теја. Гренгоар, Позориште, НСад 1881, бр. 22, с. 86-87; -ћ, Вршац, 15. III Гренгоар, Застава, 1883, бр. 65, с. 2; М. С(ави)ћ, Гренгоар и Шоља теја, Позориште, НСад 1884, бр. 38, с. 150-151; (ъ), Гренгоар, Српско коло, НСад 1884, бр. 11, с. 4; К-ћ, Гренгоар, Позориште, НСад 1887, бр. 37, с. 170-171; (Ј.) Г(рчић), Гренгоар, Позориште, НСад 1896, бр. 23, с. 90-91; А-м, У суботу, 28. нов. као предпоследња представа: „Гренгоар“, Србадија, Велика Кикинда 1898, бр. 67, с. 3; А-м, Србско народно позориште, Сриемске новине, Вуковар 1899, бр. 76, с. 3; δ, У среду, 19. јула приказано је: „Гренгоар“, Србадија, Велика Кикинда 1900, бр. 49, с. 4; (Ј.) Г(рчић), Гренгоар, Позориште, НСад 1902, бр. 16, с. 66-67; А-м, У четвртак, 24. јануара, гледасмо позоришну игру „Гренгоар“, Застава, 1902, бр. 21, с. 3.

Л. Д.