ГРЕНЕ-ДАНКУР Ерне (Ernest Grenet-Dancourt)

ГРЕНЕ-ДАНКУР Ерне (Ernest Grenet-Dancourt) – француски драмски писац (Париз, 21. II 1858 – Париз, 10. II 1913). Средње образовање стекао је у Лицеју „Свети Луј“; студирао је књижевност и био професор у једном пансионату, затим се запослио као чиновник у банци и најзад се определио за глумачки позив. Играо је у кружоцима, на добротворним представама, а потом је прешао у професионалне глумце: био је члан два париска позоришта, пратио је Коклена старијег на његовим турнејама по Француској и иностранству и био у трупи позоришта „Одеон“. Глуму је напустио 1881, посветивши се драмском раду. Најпре се јавио монолозима и једночинкама, од којих је добар део и посебно штампао, а затим је прелазио на комаде у три и пет чинова. Сви су се његови радови одликовали добрим расположењем, буфонеријом и изразитим галским духом. Комад Три жене једног мужа (Trois femmes pour un mari, 1884), његов највећи успех, доживео је преко сто узастопних извођења. Оставио је и велик број водвиља и комедија који су сви играни с успехом. Његова биста која је била израђена одмах после његове смрти, откривена је 1920. али су постављење омели ратни догађаји. Обожавао је своју мајку, после чије смрти је и сâм ускоро умро. СНП је, 1923, приказало његов комад Љубав у купатилу (L’Heure du bain, 1892).

ЛИТ: А-м, „Љубав у купатилу“ од Ренеа Данкура, Застава, 15. V 1923.

С. А. Ј.