ГРЧКА Софија

ГРЧКА Софија – глумица и певачица (рођена у Сомбору). У СНП је ангажована 16. XII 1913.