ГРАНИЧАРИ

ГРАНИЧАРИ – позоришна игра из народа с певањем у 3 радње. Написао: Јосип Фрајденрајх. Прво извођење 7. II 1857. у Згбу.

Прво извођење у СНП 14. XI 1870. у Панчеву. За српску позорницу удесио: Антоније Хаџић, музика: Аксентије Максимовић. – Н. Зорић (Бранко), Ј. Маринковићка (Милева), Љ. Зорићева (Даница), xxx (Уљевић), С. Максимовићка (Каролина), П. Маринковић (Смиљанић), Д. Ружић (Андрија), Д. Ружићка (Маца), М. Зорићева (Милка), Н. Рашић (Грга), Л. Лугумерски (Јоца), М. Суботић (Сава), М. Недељковићка (Сара), М. Савићева (Марта), Б. Соколовић (Сима), Л. Хаџићева (Мара), К. Хаџић (Васа), Ј. Бунић (Крчмар). – Изведено 17 пута.

Премијера у СНП 14. V 1878. у Белој Цркви. – Н. Зорић (Бранко), Б. Хаџићева (Милева), М. Максимовићева (Даница), Л. Хаџићева (Каролина), А. Лукић (Смиљанић), Љ. Зорићева (Мара), xxx (Васа), П. Ћирић (Наредник), Д. Ружић (Андрија), Д. Ружићка (Маца), xxx (Милка), П. Добриновић (Грга), В. Јуришић (Јоца), В. Марковић (Сава), Ј. Поповићева (Марта), С. Вујковић (Сима). – Изведено 3 пута.

Премијера у СНП 26. II 1884. у НСаду. – А. Милосављевић (Бранко), Љ. Динићка (Милева), М. Димитријевићка (Даница), Л. Хаџићева (Каролина), Љ. Станојевић (Смиљанић), Т. Лукићка (Мара), М. Барбарић (Васа), Б. Рашић (Наредник), С. Ђурђевић (Андрија), Д. Ружичка (Маца), М. Димитријевић (Грга), М. Динић (Јоца), М. Суботић (Сава), Ј. Добриновићка (Марта), И. Станојевић (Сима). – Изведено 16 пута.

Премијера у СНП 5. IX 1899. у Осијеку. – Рд. Д. Спасић; Ј. Тодосић (Бранко), С. Бакаловићка (Милева), xxx (Даница), Д. Васиљевићка (Каролина), А. Лукић (Смиљанић), Љ. Душановићка (Мара), Л. Поповић (Васа), Д. Спасић (Андрија), Т. Лукићка (Маца), xxx (Милка), П. Добриновић (Грга), А. Стојановић (Јоца), К. Васиљевић (Сава), М. Тодосићка (Марта), Ђ. Бакаловић (Сима), Д. Николићка (Сара), Л. Вујичићева (Манда), Д. Туцаковићева (Ката), З. Добриновићка (Смиља), А. Ботић (Наредник). – Изведено 5 пута.

Премијера у СНП 3. XII1905. у Осијеку. – Рд. Д. Спасић; М. Матејић (Бранко), С. Бакаловићка (Милева), З. Виловчева (Даница), Д. Васиљевићка (Каролина), А. Лукић (Смиљанић), М. Козловићева (Мара), С. Стефановић (Петровић), А. Стојановић (Андрија), Т. Лукићка (Маца), xxx (Милка), П. Добриновић (Грга), Ј. Душановић (Јоца), К. Васиљевић (Сава), М. Тодосићка (Марта), Ђ. Бакаловић (Сима), Д. Николићка (Сара), Д. Матејићка (Манда), С. Ранковићева (Смиља), С. Лијанка (Наредник). – Изведено 5 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 13. I 1923. – Рд. К. Васиљевић, дир. К. Стреха; С. Јовановић (Андрија), К. Цветковићка (Маца), xxx (Милка), Ј. Стојчевић (Грга), М. Душановић (Јоца), К. Васиљевић (Сава), С. Стојчевићка (Сара), К. Виловчевица (Марта), Р. Алмажановић (Сима), В. Јовановићка (Мара), В. Ивановић (Бранко), М. Филиповићка (Милева), В. Веблеова (Даница), М. Оливијери (Каролина), В. Виловац (Смиљанић), С. Савић (Наредник), М. Пашко (Први војник), О. Кожај (Други војник). – Изведено 19 пута.

Прво извођење у Н-Оп 14. V 1928 у Сомбору. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 3 пута.

Премијера у СНП 4. XI 1928. у Вршцу. – Рд. Ј. Харитоновић; Д. Марковић (Гроф), З. Ћурчићка (Милева), С. Душановић (Уљевић), Х. Харитоновићка (Каролина), С. Хурбан (Смиљанић, Други војник), Стеван Јовановић (Андрија), Љ. Јовановићева (Маца), С. Савић (Сима), И. Дубравчићева (Мара), М. Динићка (Нежа), Љ. Драгићка (Бара), Ј. Харитоновић (Грга), Ј. Силајџић (Јоца), А. Рашковић (Сава), Л. Лазаревић (Један граничар), Ђ. Јанковић (Први војник), Ж. Котрошан (Каплар). – Изведено 7 пута.

Премијера у СНП 17. XI 1934. у НСаду. – Рд. Р. Павићевић; Д. Марковић (Граф), К. Рајчевићка (Милева), Б. Петровић (Даница), Р. Ферари (Каролина), Е. Казазовић (Андрија), Д. Павићевићка (Маца), В. Милин (Јоца), С. Савић (Грга), М. Рајчевић (Сава), Р. Павићевић (Смиљанић), Ђ. Козомара (Први грађанин), Д. Сотировић (Други грађанин), П. Милосављевић (Сима), К. Ђорђевићка (Њежа), Б. Казазовићка (Мара), З. Николићка (Смиља), Б. Костићка (Пела), Н. Стојановић (Каплар), Г. Николић (Први војник), А. Маслов (Други војник), Р. Петровићева (Ката). – Изведено 2 пута.

Прво извођење у НПДб 1. II 1938. у НСаду. Музика: Иван Зајц и Фрања Покорни, приредио: др Божидар Широла. – Рд. Т. Танхофер, дир. Р. Шварц, сц. М. Шербан; М. Миљуш (Андрија), И. Јовановићка (Маца), С. Мерглова (Милка), М. Ајваз (Грга), Н. Гашић (Јоца), С. Репак (Сава), И. Душановићка (Сара), М. Јашекова (Марта), В. Зељковић (Сима), Р. Кранчевићка (Мара), А. Рашковић (Бранко), И. Петри (Милева), Б. Душановићева (Даница), Е. Мацол (Каролина), Љ. Филиповић (Смиљанић), М. Стојадиновић (Васа), Ц. Јакелић (Један официр), В. Савић (Један каплар). – Изведено 25 пута.

БИБЛ: Јосип Фројденрајх, Граничари или Сбор (проштење) на Илијеву, Згб 1857.

ЛИТ: Ј., Граничари, Позориште, НСад 1872, бр. 5, с. 23; А-м, Српско народно позориште, Застава, 1872, бр. 4, с. 3; Б., „Граничари“, Позориште, НСад 1872, бр. 61, с. 247; Б., „Граничари“, Позориште, НСад 1873, бр. 3, с. 10-11; С., Граничари, Позориште, НСад 1877, бр. 11, с. 43; А-м, Српско народно позориште у Вршцу, Застава, 1879, бр. 186, с. 2; Д., Вел. Кикинда (Српско народно позориште), Застава, бр. 122 и 128, с. 3; П., Ст. Бечеј, 4. 4. „Граничари“, Застава, 1882, бр. 56, с. 3; С. М., Граничари, Позориште, НСад 1884, бр. 24, с. 94-95; А-м, Пред празним гледалиштем, Наше доба, НСад 1886, бр. 17, с. 3; М., Граничари, Позориште, НСад 1886, бр. 21, с. 82-83; А-м, (Српсконародно позориште), Стражилово, 1886, бр. 5, с. 162-164; С., У суботу 29. августа „Граничари“, Банаћанин, Велика Кикинда 1892, бр. 37, с. 3; М. Д., „Граничари“, позоришна игра у 3 чина са певањем и играњемод Ј. Фрајденрајха, превео А. Хаџић: музика А. Максимовић и Дубек, Весник, Панчево 1893, бр. 6, с. 2; А-м, У недељу 22. новембра: „Граничари“, Србадија, Велика Кикинда 1898, бр. 67, с. 3; А-м, Српско народно позориште, Сриемске новине, Вуковар 1907, бр. 73, с. 5; А-м, Премијера „Граничара“ од Ј. Фројденрајха, Југословенски дневник, 1934, бр. 231 и 233, с. 4 и 5; (У.) Ч(обанов), Премијера „Граничара“ у Народном позоришту, Дан, 1938, бр. 28, с. 4.

В. В.