ГРАЂАНИН ПЛЕМИЋ (Le Bourgeois Gentilhomme)

ГРАЂАНИН ПЛЕМИЋ (Le Bourgeois Gentilhomme) –   комедија у 5 чинова. Написао: Жан-Батист Поклен Молијер. Прво извођење у Версају, 14. X 1670.

Прво извођење у нашој земљи 3. VIII 1861. у СНП у НСаду (под насловом Помодар). Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.

Прво извођење у НП у НСаду 28. I 1925. Превео: Симо Матавуљ. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – Рд. А. Верешчагин; М. Динић (Журден), М. Тодосићка, Љ. Јовановићка, К. Цветковићка, М. Оџић, Д. Величковић, С. Јовановић, Љ. Стојчевић, М. Душановић, М. Живановић, М. Васић, Р. Кранчевићка. – Изведено 6 пута.

Прво извођење у СНП 16. VII 1949. у НСаду. Редакција превода: Младен Лесковац, музика: Жан-Батист Лили. – Рд. Ј. Ракитин, сц. С. Максимовић, дир. В. Тополковић, народне игре инструментовао В. Илић, балет увежбала Д. Живановић; Б. Татић (Журден), А. Мајценовић, С. Животић (Г-ђа Журден), Н. Хет (Лусила), С. Шалајић (Клеонт), М. Коџић (Доримена), С. Симић (Дорант), Д. Дежелић, Љ. Раваси (Никол), Ф. Живни (Ковјел), Стојан Јовановић (Учитељ музике), Д. Леђанац (Један ученик учитеља музике), Р. Шобота (Учитељ играња), М. Тошић (Учитељ мачевања), А. Краљевић, В. Милин (Учитељ филозофије), Ј. Силајџић (Мајстор кројач), Г. Давидовац (Мали црнац). – Изведено 13 пута, глед. 8001.

Премијера у СНП 9. X 1973. у НСаду. – Рд. К. Дејмек, сц. и к. И. Заборовска к. г., муз. Ј. Добжански, дир. И. Топлак, к-граф Ж. Миленковић; И. Хајтл (Журден), Љ. Раваси (Г-ђа Журден), Љ. Јовић (Лусила), А. Ђорђевић (Клеонт), Т. Јовановић (Дорант), Ј. Бјели (Доримена), А. Веснић (Николија), Д. Колесар (Ковијел, Учитељ музике), В. Љубичић (Учитељ филозофије), Д. Јанковић Макс (Учитељ мачевања), П. Петковић (Учитељ плеса), Т. Плескоњић (Кројач), Т. Кнежевић (Ученик учитеља музике), В. Каћански, к. г. (Први слуга), В. Мацут, к. г. (Други слуга). – Изведено 18 пута, глед. 6359.

БИБЛ: Молијер, Илија Куљаш (Le Bourgeois gentilhomme), прев. Тудизић, Дубровник 1880.

ЛИТ: Н., Молијер: „Грађанин племић“, режија г. Верешчагина, Јединство, 31. I 1925; С. Зубац, Трагично али дидактично…, Видовдан, НСад 8. II 1925; Л. Дотлић, О постанку „Грађанина племића“ (Поводом поновног извођења у СНП-у), Позориште, НСад 1973, бр. 1, с. 10-11; А-м, Реч редитеља Казимјежа Дејмека, Позориште, НСад 1973, бр. 2, с. 8.

В. В.