ГРАЂАНСКА КОМЕДИЈА

ГРАЂАНСКА КОМЕДИЈА – драмска новела у 6 (7) слика. Написао: Владимир Велмар Јанковић. Прво извођење 22. X 1938. у НП Бгд.

Прво извођење у НПДб 27. VI 1939. у Петровграду. – Рд. Т. Танхофер, сц. М. Шербан; Ј. Петричић (Наско), Б. Јовановић (Саша), Н. Стојановић (Милан), М. Јекнић (Љубиша), В. Савић (Бојић), С. Пашалић (Буца), Ж. Станојевић (Секретар), Љ. Мондекар (Јелисавета), И. Јовановић (Маја), М. Петровић (Марта), В. Буњевчић (Собарица). – Изведено 6 пута.

Прво извођење у НПДбС 10. II 1940. у Вршцу. – Рд. А. Верешчагин; Ђ. Козомара (Наско), М. Мирковић (Бојић), В. Тодоровић (Буца), Ф. Живојевић (Секретар), З. Чокановић (Јелисавета), М. Аврамовић (Саша), З. Андрић (Маја), А. Верешчагин (Љубиша), В. Милин (Милан), Љ. Лазарева (Марта), С. Бурја (Први гост), Р. Гојкић (Други гост), Ј. Јукић (Трећи гост). – Изведено 4 пута.

ЛИТ: б., Гостовање Народног позоришта Дунавске бановине у Сомбору, Дан, 24. X 1939; А-м, Г. Вл. Велмар Јанковић о својој Грађанској комедији“, Дан, 30. I 1940; Б. Чиплић, Грађанска комедија, Дан, 2. II 1940; С., Позориште, Војводина, Вршац 17. II 1940; С. С., И репризу „Грађанске комедије“ Вл. Велмара Јанковића новосадска публика је примила с пажњом и разумевањем, Дан, 6. III 1940.

В. В.