ГЛУВИ СЛУГА

ГЛУВИ СЛУГА – шаљива игра у 1 чину. Написао: Теодор Данис.

Прво извођење у СНП 1871. у Панчеву. Прерадио: Сава Рајковић. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.