ГЛУВАК (Le Sourd ou L᾽Auberge pleine)

ГЛУВАК (Le Sourd ou L᾽Auberge pleine) – шаљива игра у 1 радњи. Написао: Пјер-Жан-Батист Дефорж. Прво извођење у Паризу, 30. IX 1790.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 20. IV 1876. у НСаду (заједно са: Лек од пуница). Са немачке прераде Фридриха Розена превео: Сава Петровић. – А. Сајевић (Венијамин Хеслајн), А. Лукић (Професор Мертел), Б. Хаџићева (Саветниковица Себахова), Л. Хаџићева (Јозефина), П. Добриновић (Путник), Љ. Зорићева (Катица), Ј. Бунић (Слуга). – Изведено 3 пута.

ЛИТ: ћ., „Глувак“, „Лек од пуница“, Позориште, НСад 1876, бр. 21, с. 83.

В. В.