ГЛИГОРИЋ Велибор

ГЛИГОРИЋ Велибор – књижевник, позоришни критичар, историчар књижевности (Рипањ код Београда, 28. VII 1899 – Београд, 3. X 1977). Отац Димитрије Глигорић Сокољанин био је учитељ и песник. Основну школу учио у Рипњу и Бгду, ниже разреде гимназије у Трећој београдској, више разреде лицеја завршио је у Турнону, а матурирао у Болијеру. Права је започео 1919. у Паризу, а завршио 1924. у Бгду. Покренуо је више часописа и био њихов уредник: „Нова светлост“ 1920, „Раскрсница“ 1923. и „Савременик“ 1955, а уређивао је и „Савремени преглед“ 1926/27. и „Уметност и критика“ 1939. Од 1926. до 1941. радио је као правни савтеник у Министарству трговине и индустрије. Током Другог светског рата био је у логору у Бањици 1941-1943. и на присилном раду у Немачкој 1943-1945. После рата постављен је за директора Драме НП у Бгду, а убрзо и за управника. Од 1947. до 1958. био је управник Југословенског драмског позоришта. Упоредо са позоришним пословима хонорарно је предавао  југословенску књижевност на Филозофском факултету од 1946. до 1958, а за редовног професора по позиву изабран је 1959. За редовног члана САНУ изабран 1958, секретар САНУ био је 1960/61. а председник од 1965. до 1971; био је и уредник „Гласника САНУ“, члан комисија за додељивање јулских, октобарских и НИН-ових награда. Одликован је Орденом заслуга за народ са златном звездом и Орденом Републике са златном звездом.

БИБЛ: Лица и маске, ЛМС, 1928, књ. 315, с. 152; Бошко Токин, Ибзенова стогодишњица; Једна одлична студија о Ибзену, ЛМС, 1928, књ. 316, с. 245-249; Позориште „Господина цео свет“, Бгд 1931; Из књижевног и позоришног света, Бгд 1937; Критике, Бгд 1945; Позоришне критике, Бгд 1946; Проблеми драмске литературе, Позориште, 1948, бр. 3, с. 53-58; Портрети глуме, НСад 1973; Светле поруке прошлости, Политика, 29. IX 1968; Сто година Народног позоришта у Београду, Сцена, 1969, бр. 1, с. 56-62; Биће позоришта, НСад 1977.

ЛИТ: С. Галогажа, Случај књижевника Велибора Глигорића, Књижевне новине, Згб 8. X 1930; А-м, СНП прославило је своју 90-годишњицу, НС, 1952, бр. 33, с. 1; А-м, Југословенско драмско позориште предало је бисту П. Добриновића СНП, НС, 1952, бр. 41-42, с. 3; Н. Јешић, Часописи Велибора Глигорића, Књижевна историја, 1975, бр. 30, с. 299-325; Критички радови Велибора Глигорића, Бгд 1983.

М. Л.