ГЛИГИЋ-ШЕНБЕРГЕР Мира

ГЛИГИЋ-ШЕНБЕРГЕР Мира – корепетитор и секретар Опере (Нови Сад, 13. II 1919 – Нови Сад, 26. X 2006). Завршила је четири разреда гимназије у НСаду 1933. и осам разреда средње музичке школе (одсек соло-певање) у НСаду 1939. Од 1. IX 1946. до 15. IX 1948. радила је у разним установама као службеник, а од 16. IX 1948. до пензионисања, 31. VII 1980, непрекидно је члан СНП. Била је и асистент режије гошћи из Мађарске Иди Вершењи на припреми опере Моћ судбине 1968.

В. В.