ГАВАНСКИ Стеван

ГАВАНСКИ Стеван – кројач, висококвалификовани радник (Србобран, 6. X 1914 – Нови Сад, 16. VI 1988). Завршио је четири разреда гимназије и кројачки занат са положеним мајсторским испитом 1949. у НСаду. Од 1935. до 1953. радио је код приватних мајстора, а 1. XI 1953. ступио је у СНП, где је остао до пензионисања, 30. XI 1975. Као изванредно способан и активан радник биран је у Централни савет и Управни одбор СНП.

Р. Б.