ГАВАНСКИ Марко

ГАВАНСКИ Марко – волонтер (рођен у Србобрану). У НПДб је у сезони 1937/38. радио као декоратер, а повремено је и статирао. Играо је Газда-Спасу у Сумњивом лицу.