ГАЛ Ференц (Ferencz Gál)

ГАЛ Ференц (Ferencz Gál) – композитор (Сакачањ, Мађарска, 27. III 1860 – Суботица, 10. XII 1906). Композицију је студирао на Музичкој академији у Будимпешти, где су му професори били Ф. Лист, Ф. Еркел и А. Николић. Изабран је 1882. за директора Музичке школе (основане 1868) и диригента црквеног хора у Суботици, где остаје до смрти. Сродивши се са буњевачким и српским живљем, често се потписивао са Галовић. У оркестарским делима, инструменталним концертима, клавирским и вокалним композицијама, користи како мађарске народне мелодије тако и српске, а и других народности (чешке и руске). Написао је укупно око 200 композиција, добрим делом издатих, цењених и често извођених. У њима се осећа утицај Листа, раног Вагнера и касне романтике XIX века, док су клавирска и виолинска дела претежно салонског карактера. За време гостовања СНП у Суботици често је спремао хор и дириговао појединим представама. Такође је написао музику за комад Веље Миљковића Краљевић Марко и Арапин. У СНП је ово дело извођено као „слика у 5 чинова с певањем од Веље Миљковића с музиком Ф. Гала“.

М. Х.