ГАЈИЋ Трифун

ГАЈИЋ Трифун – референт народне одбране (Кула, 5. II 1910 – Београд, 12. IX 1991). Завршио је Правни факултет у Суботици и у чину потпуковника радио је у ЈНА од 1944. до пензионисања, 31. XII 1965, када је прешао у резервни састав. У СНП је водио службу народне одбране од 1. XI 1969. до 24. IX 1979. са скраћеним радним временом (4 сата).

Р. Б.