ЧЕШАЉ

ЧЕШАЉ – комедија у 2 дела. Написао: Фадил Хаџић. Прво извођење у сезони 1980/81. у Казалишту „Комедија“ у Згбу.

Прво извођење у СНП 22. IX 1981. у НСаду. – Рд. В. Солдатовић, сц. М. Лесковац, к. М. Стојановић-Маурич; В. Животић (Иво Скок), Д. Синовчић-Брковић (Ана Скок), М. Петровић (Свен), Добрила Шокица (Катица Кунштек), Љ. Јовић (Олга), В. Каћански (Правник), А. Ђорђевић (Тонко), Ј. Бјели (Ружа Томић). – Изведено 73 пута, глед. 17.629.

ЛИТ: Д. Николић, Повратак нашег детета, Дневник, 22. IX 1981; М. Кујунџић, Ни блуднице ни поштовања, Дневник, 24. IX 1981; П. Матеовић, Чему се свет смеје, Политика експрес, 3. X 1981; М. П-р, „Чешаљ“ враћа публику, Дневник, 9. X 1981.

В. В.