ФУРШАМБОЛОВИ (Les Fourchambault)

ФУРШАМБОЛОВИ (Les Fourchambault) – комедија у 5 чинова. Написао: Емил Ожје. Прво извођење у Паризу, 8. IV 1878, у нашој земљи 5. XII 1878. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у СНП 13. III 1884. у НСаду. Превео: Бранко Мушицки. – А. Лукић (Фуршамбол), Љ. Динићка (Корнелија), М. Димитријевић (Луј), Л. Хаџићева (Бланка), М. Рајковићка (Марија Летеријерова), Д. Ружићка (Бернардовица), Д. Ружић (Бернард), М. Хаџи-Динић (Барон), Б. Рашић (Жермен). – Изведено 3 пута.

ЛИТ: М. С(ави)ћ, Фуршамболови, Позориште, НСад, 1884, бр. 33, с. 130-131; Н., „Фуршамболови“, позоришна игра у 5 чинова од Е. Ожјеа, Браник, 1887, бр. 154, с. 4; -н, Фуршамболови, Позориште, НСад, 1887, бр. 48, с. 215.

В. В.