АРЦИБАШЕВ, Михаил Петрович (Михаил Петрович Арцыбашев)

АРЦИБАШЕВ, Михаил Петрович (Михаил Петрович Арцыбашев) – руски писац (Харковска губернија, Русија, 24. X1878 – Варшава, Пољска, 3. III 1927). Познат је као приповедач и романсијер, један од најизразитијих представника тзв. декадената. Дела су му пуна грубих натуралистичких детаља, описа страве и ужаса, еротике, аморала, нихилизма, осећања безизлаза. Најпознатији му је роман Сањин (1907). Октобарску револуцију примио је непријатељски и емигрирао. У Варшави је писао памфлете против совјетске власти и уређивао белогардејске новине. Код нас је много превођен између два рата. На сцени СНП играна су два његова дела: Љубомора (1921) и Сањин (драматизација истоименог романа, 1929).

БИБЛ: О љубомори (приповетка), прев. Драг. М. Тодоровић, Бгд 1921; Сањин (роман), прев. Љубомир Ј. Максимовић, Бгд б. г.; Сањин (роман), с руског прев. Драгослав П. Ђорђевић, Бгд 1910.

ЛИТ: А. Б. Х., Арцибашев, „Љубомора“, Република, IV, 1920, бр. 31; А-м, Арцибашев. „Љубомора“. Представа у Београду, 1920, Позоришни годишњак 1918-1922, с. 16; В. Живојиновић, Арцибашевљева „Љубомора“ у Београду (15 апр. 1920), Мисао, III, 1920, с. 1210; „Љубомора“ Арцибашева на новосадској позорници, Истина, 1921, бр. 5, с. 13; Цицварић Крет, О Сањину. Одбрана и критика, Београд 1910; В. Зоровски, Базаров и Сањин, у: Изабрани књижевно-критички чланци, Бгд 1950, с. 66-89.

Б. К-ћ