АРБУЗОВ Алексеј Николајевич (Алексей Николаевич Арбузов)

АРБУЗОВ Алексеј Николајевич (Алексей Николаевич Арбузов) – драмски писац (Москва, Русија, 26. V 1908 – Москва, 20. IV 1986). Нарочито занимљив и актуелан постао је 50-их и 60-их г. XX века. Почео је да пише 30-их г. и из тог времена најпознатије су његове драме: Шесторо омиљених (1935), Тања (1938), а из каснијег периода: Године странствовања (1954), Иркутска прича (1959), Нас негде очекују (1963). Као драмски писац А. се одликује сликањем савременог совјетског живота и, нарочито, живота младих људи , који стоје пред проблемима морала, дуга и части. Он има извесну „интимност“ радње и онај неопходан „лиризам приче“ који чине да су његови комади помало сентиментални (без већих драмских сукоба) и пријатно гледљиви за шире слојеве гледалаца. У СНП је изведена његова Иркутска прича (1961).

В. Кл.