ФРЕНОЛОГ (A Phrenolog)

ФРЕНОЛОГ (A Phrenolog) – шала у 1 радњи. Написао: Јустус (гроф Геза Зичи). Прво извођење у Будимпешти, 11. V 1871.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 11. IV 1873. у НСаду (са једночинком Шаран). Превео: Александар Сандић. – Н. Недељковић (Конзул), М. Недељковићка (Жена му), А. Сајевић (Арманд), М. Суботић (Маркиз Делор), Ј. Маринковићка (Адела), Ј. Сајевићка (Марија), Л. Маринковићева (Бароница Сордонова), Н. Зорић (Дибрељ), В. Марковић (Бреји), Л. Хаџићева (Жоржина), Љ. Зорићева (Павлина), Б. Хаџићева (Цецилија), Н. Рашић (Тоника), Ј. Поповићева (Мадлена), Ј. Божовић (Послужитељ). – Изведено 3 пута.

Премијера у СНП 24. II 1877. у Сомбору. – В. Јуришић (Конзул), Б. Хаџићева (Жена му), А. Сајевић (Арманд), Д. Ружић (Маркиз Делор), Д. Ружићка (Адела), Ј. Сајевићка (Марија), М. Рајковићка (Бароница), Н. Зорић (Дибрељ), В. Марковић (Бреји), Л. Хаџићева (Жоржина), Љ. Зорићева (Павлина), Н. Рашић (Тоника), Ј. Поповићева (Мадлена), Ј. Бунић (Послужитељ). – Изведено 1 пут.

ЛИТ: -З-, „Френолог“, Позориште, НСад, 1873, бр. 43, с. 171.

В. В.