ФРЕДРО Јан Александар (Jan Aleksander Fredro)

ФРЕДРО Јан Александар (Jan Aleksander Fredro) – пољски комедиограф, син Александра Ф. (в) (Лавов, 2. IX 1829 – Сјемјанице кођ Познања, 15. V 1891). Учествовао је у мађарском устанку 1849. Од 1850. до 1857. боравио је у емиграцији у Паризу. Г. 1878. је иницирао организацију драмских конкурса државних варшавских позоришта и био је члан жирија првог конкурса „Александар Фредро“ у Лавову. Након земљотреса у Згбу (1880) учествовао је са Књижевним удружењем у Лавову у издавању албума За Загреб (Dla Zagrzebia, Лавов 1881) у корист настрадалих. Написао је низ у оно време популарних комедија и фарси, користећи не баш најфинију ситуациону и вербалну комику. Најбољима међу њима сматрају се: Миражџика (Posażna jedynaцzka, 1868), која је у преводу Ј. Е. Томића 1874. изведена у Згбу, а у СНП 1877, под насловом Јединица, у преводу Саве Петровића; Mentor (1871), Consilium facultatis (1871) и Пред доручком (Przed śniadaniem, 1874) извођене су у Згбу, где је, б. г., и штампан Ф. комад Doktor Müller, који је на словеначком, под насловом Doktor Hribar, штампан и у Горици 1903.

ЛИТ: W. Kot, Dramat polski na scenach chorwackich i serbskich do roku 1914, Kraków 1962, с. 23, 25, 32–33, 78–79.

В. Кт