ФАУСТ (Faust, erster Teil)

ФАУСТ (Faust, erster Teil) – трагедија у 6 раздела. Написао: Јохан Волфганг Гете. Прво извођење у Брауншвајгу, 19. I 1829.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 8. IV 1886. у НСаду. Превео: Милан Савић. За српску позорницу удесио: А. Хаџић. – В. Миљковић (Фауст), А. Милојевић (Вагнер), Д. Ружић (Мефистофелес), С. Ђурђевић (Дух), Д. Ружићка (Зао дух), М. Димитријевић (Ученик), П. Добриновић (Валентин), Л. Хаџићева (Маргита), Ј. Добриновићка (Марта), С. Кестерчанек (Први занатлијски момак), М. Стојчевић (Други занатлијски момак), Д. Бандобранска (Прва служавка), С. Бркићева (Друга служавка), М. Марковић (Први ђак), С. Лазић (Други ђак), К. Васиљевић (Први грађанин), Н. Петровић (Други грађанин), М. Максимовићева (Прва девојка), С. Миљковићка (Друга девојка), Д. Николићева (Баба), З. Милојевићка (Вештица). – Изведено 12 пута.

Обновљено као премијера у СНП 29. I 1910. у НСаду. – Рд. М. Марковић; Ј. Антонијевић (Глас Господњи), К. Васиљевић (Мефистофелес), М. Јосићева (Рафајило), Р. Кранчевићка (Гаврило, Савица), О. Освалдова (Михајило), Д. Ружић (Фауст), Р. Спиридоновић (Вагнер), В. Виловац (Дух, Трећи момак), К. Виловчевица (Зли дух), Ђ. Маџарић (Ученик), Д. Спасић (Валентин), М. Марковићка (Маргита), М. Тодосићка (Марта), С. Стефановић (Први момак), Б. Савић (Други момак), М. Матејић (Први ђак), Д. Кранчевић (Други ђак), М. Филиповићка (Прва служавка), Л. Нишлићка (Друга служавка). – Изведено 4 пута.

БИБЛ: Одломци из Гетеовог Фауста, прев. Сава Павичевић, Беч 1880; Гетеов Фауст. Први део, прев. Милан Савић, НСад 1885.

ЛИТ: -ша, 8. 4. „Фауст“ (I део) од Гетеа, превео М. Савић, Застава, 1886, бр. 57, с. 3; Y, „Фауст“, трагедија у шест раздела, написао Гете, превео Милан Савић, Браник, 1886, бр. 43, с. 4; А-м, Изванредно изведени „Фауст“, Наше доба, НСад, 1886, бр. 46, с. 2; М. Д-ћ, „Фауст“, трагедија у 5 чинова од В. Гете-а, Браник, 1887, бр. 148, с. 3-4; З. З., Српско народно позориште, Застава, 1887, бр. 184, с. 3; К-ћ, Фауст, Позориште, НСад, 1887, бр. 35, с. 163; Хр., Фауст, Позориште, НСад, 1890, бр. 22, с. 86-87, бр. 23, с. 90-91; -В-, Фауст, Позориште, НСад, 1892, бр. 5, с. 19; Ј. Храниловић, „Фауст“, трагедија у 6 раздела од Гетеа, превео М. Савић, за српску позорницу удесио А. Хаџић, Јавор, 1892, бр. 10, с. 153-156; А-м, Фауст, Ново Позориште, НСад, 1910, бр. 12, с. 202-203; теразије (М. Јовановић-Батут), Српско народно позориште, Браник, 1910, бр. 11, с. 3, бр. 12, с. 2; (Ј.) Г(рчић), Фауст, Ново Позориште, НСад, 1910, бр. 14, с. 210-211.

В. В.