ДРУЖИНА (La Camaraderie ou La Courte échelle)

ДРУЖИНА (La Camaraderie ou La Courte échelle) – шаљива игра у 5 чинова. Написао: Ежен Скриб. Прво извођење у Паризу, 19. I 1837, у нашој земљи 29. VI 1877. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 8. IV 1879. у НСаду. Превео: Драгутин Н. Јовановић. – С. Рајковић (Гроф Мирлон), Д. Ружићка (Цезарина), Л. Хаџићева (Агата), А. Лукић (Едмунд Ворен), Д. Ружић (Бернардет), П. Добриновић (Оскар Риго), Н. Зорић (Гроф Монтликар), М. Рајковићка (Зоја), В. Марковић (Дитиље), Ђ. Јовановић (Сан Естев), А. Десимировић (Дерусо), Д. Ћирић (Слуга код Монтликара), Р. Поповић (Слуга код Мирлона). – Изведено 1 пут.

В. В.