ДРАГОМИРА ИЛИ КРСТ И НЕКРСТ (Drahomira)

ДРАГОМИРА ИЛИ КРСТ И НЕКРСТ (Drahomira) – жалосна игра у 5 чинова. Написао: Јозеф фон Вајлен. Прво извођење у Бургтеатру у Бечу, 30. XII 1867, у нашој земљи 25. III 1873. у СНГ Љубљана.

Прво извођење у СНП 19. IV 1874. у НСаду. Превео и прерадио: Александар Сандић. – Ј. Сајевићка (Драгомира), Д. Ружић (Већеслав), Д. Ружићка (Људмила), М. Суботић (Павле), Н. Недељковић (Туман), А. Лукић (Палог), Н. Зорић (Богдан), Љ. Петровић (Бољемиљ), В. Марковић (Гомон), Г. Пешић (Турзо), Л. Маринковићева (Млађенка), Ј. Божовић (Старац), Ј. Поповићева (Старица). – Изведено 1 пут.

В. В.