ДОБРОТВОРИ СНП

ДОБРОТВОРИ СНП – За опстанак и успешан рад СНП у раздобљу 1861-1914. великих заслуга несумњиво имају чланови Друштва за СНП, Управног одбора ДСНП и његових тела, Позоришног и Економског одсека, и стотине повереника и чланова месних позоришних одбора у свим местима у којима је СНП гостовало. Материјалну основу за обављање функције стварала му је, пре свега, публика у тим местима својом посетом представама и плаћеним улазницама, затим многи приложници и дародавци разним облицима и начинима прилагања у Фонд Друштва за СНП. Сви се они могу сматрати доброчинитељима Позоришта, јер је њихов допринос настојањима СНП да се одржи и извршава своју културну и националну мисију био такорећи пресудан. У тим прегнућима веома значајну улогу одиграли су највећи дародавци Друштва за СНП својим задужбинама, закладама и легатима, чиме су постали добротворима СНП (в: Задужбина Гене и Иде Брановачки рођ. Вујић, Задужбина Гавре Јанковића, Задужбина Јулијане Ковачић рођ. Смиљанов и Јоце Ковачића, Задужбина Ђорђа Ф. Недељковића, Задужбина Христофора Шифмана, Заклада Стевана Бадрљице и Легати Друштву за СНП. О легатима в. и Пензиони фонд чланова СНП).

Л. Д.