ДОБРОСРЕТНИК (A szerencse fia)

ДОБРОСРЕТНИК (A szerencse fia) – комедија у  4  чина. Написао: Габор Дрегељ. Прво извођење у Будимпешти, 18. IX 1908.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 14. XI 1909. у НСаду. Превео: Милан А. Јовановић. – Рд. К. Васиљевић; Ј. Антонијевић (Варга), М. Марковићка (Ирина), Д. Спасић (Мартин), М. Хаџи-Динић (Антал), П. Добриновић (Марцел Рајнер), Т. Лукићка (Стеванија), С. Бакаловићка (Ема), Р. Спиридоновић (Галкути), М. Марковић (Адолф), Д. Ружић (Министар), М. Николић (Давид), М. Јосићева (Лила), А. Лукић (Алмодаји), Д. Васиљевићка (Алмодајевица), К. Васиљевић (Шебеш), М. Матејић (Данило), Д. Кранчевић (Тарно), С. Стефановић (Хавалка), Б. Савић (Краус), Р. Кранчевићка (Јосиф). – Изведено око 15 пута.

ЛИТ: А-м, „Добросретник“, Позориште, НСад 1909, бр. 6, с. 21-22; Л. (Марковић) М(ргу)д, Српско народно позориште, Трговачке новине, НСад 1909, бр. 21, с. 366; Ш. Ј(осин), Српско народно позориште, Невен, Суботица 1910, бр. 5; с. 35.

М. М.