ДИНО Проспер (Prosper Dinaux)

ДИНО Проспер (Prosper Dinaux) – заједнички псеудоним два француска драмска писца: Жака Бедена (Jacques Beudin) и Проспера-Парфеа Губоа (Prosper-Parfait Goubaux), (в) БЕДЕН Жак и ГУБО Проспер-Парфе.