ДИМИЋ-ПИШКИН Славка

ДИМИЋ-ПИШКИН Славка – преводилац. Њен превод комедије А. Н. Островског Своји смо – споразумећемо се (Свои люди – сочтёмся) изведен је у НПДб 1940.