ДИМИЋ Петар Д.

ДИМИЋ Петар Д. – хоровођа, учитељ и наставник музике (Панчево, 1837 – Београд, 24. I 1898). Изабран је за привременог хоровођу Београдског певачког друштва (6. VII 1881), до доласка Ј. Маринковића, а затим је водио Црквено певачко друштво „Корнелије“. Радио је краће време и као наставник певања и свирања у Првој београдској гимназији. Писао је претежно хорску, духовну и световну музику. Најпознатија му је музика за драму у три чина (Х)ајдук Вељко Јована Драгашевића, један од најпопуларнијих комада 19. века на нашим позорницама. СНП је ово дело први пут приказало у Вуковару 5. XI 1862, а нешто касније и у НСаду (31. XII 1862). Поред познатих песама из неготинског краја Књигу пише Мула-паша, Расло ми је бадем дрво и Болан ми лежи Кара-Мустафа у комаду су певане и две нове песме: апотеоза Вељку Витешки душе, десницо снажна и Јека од гусала, обе на Драгашевићев текст. Ову последњу, коју пева Милоје Гуслар и која је имала и гусларски претпев „Чујте браћо да се послушамо”, касније ће сјајно тумачити С. Дескашев и П. Добриновић, по чијем певању је сачувана и мелодија. Остала дела су му: Бојна труба, за мушки збор („Београдске илустроване новине“, 1866, бр. 11, с. 44); Срећин стан Ј. Драгашевића, компоновао Д., учитељ, за успомену многопоштованим гостима београдског певачког друштва приликом њихове тридесетогодишњице, ради пријатног познанства; Црквено певачко друштво „Корнелије“ (за мушки хор); Убојна труба, песма злопатницима, спевао Ђ. Малетић, а у четири мушка гласа сложио Д.; Благодарење, Венчање (народна); Скажи ми… (народна), за мушки хор; Благословљу Господа (народна), Литургија (како се у Бгду пева), Опело, Причастен, Тропар на Богојављење, све за мешовити хор; Благо нама тицама, Хвала Богу, Јагње малено… (збирка дечијих песама у један и два гласа, приредио М. М. Протић, Бгд 1889).

ЛИТ: А-м, Пера Димић, Бранково коло, 1898, бр. 6; А-м, Пера Димић, Бранково коло, 1897, бр. 36; Д. Ђермеков, Библиографија српских музичких дела, ЛМС, 1874, књ. 1, бр. 16; В. Р. Ђорђевић, Прилози биографском речнику српских музичара, Бгд 1950; В. Р. Ђорђевић, Оглед српске музичке библиографије, Бгд 1969.

М. Д. М.