ДИКЕНС Чарлс (Charles Dickens)

ДИКЕНС Чарлс (Charles Dickens) – енглески романописац (Лендпорт, 7. II 1812 – Гедсхил, 9. VI 1870). Као романописац створио је толико успелих дела да су се људи отимали о њихове драматизације, и то не само у Енглеској него у свим главним европским земљама. Његов роман Битка живота (The Battle ofLife), који је први у драмском облику приказан на сцени СНП 1924, драматизован је у Енглеској бар четири пута, а у Француској бар једанпут. У односу на Давида Коперфилда (David Copperfleld), који је на сцену СНП стигао 1934, знамо за три енглеске драматизације: једну из 1883, другу из 1905. и трећу из 1935, као што знамо и за једну француску из 1913. Што се тиче Цврчка на огњишту (The Cricket on the Heart), који је у НСаду игран 1937. и 1947, познато нам је да је, у размаку од једног столећа (између 1846. и 1948) у енглеском говорном подручју једанаест пута адаптиран за сцену, али нам је познато, исто тако, да је у Француској доживео две адаптације (једну 1890, а другу 1900) и у Русији једну (1903). Ко би, после ових података, смео тврдити да су то и једине сценске адаптације? Једно је, међутим, извесно: почетни успех романа из којих су проистекле. За четрдесетак г. рада, он је успео да створи неколико дела која су му донела светску славу. Главна су: Пиквиков клуб, Николас Никлби, Оливер Твист, Мартин Чазлвит, Домбеј и син, Давид Коперфилд, Тешка времена, Мала Дорит, Велика ишчекивања. Овај велики романтичар, обдарен изузетном стваралачком снагом, умео је да лична животна искуства, међу којима има и врло болних, повеже са посматрањем средине у којој се кретао и све то преточи у уметничка дела која ће освајати читаоца како богатством хумора тако и оправданом социјалном критиком. Његова омиљеност је у тој мери била општа да су деца, када су чула да је преминуо, питала хоће ли и Божић-бата умрети?

БИБЛ: Цврчак на огњишту, превео Б. Недић, Бгд 1946, 1966; Оливер Твист, Бгд 1971; Давид Коперфилд, Бгд 1974.

ЛИТ: С. Кољевић, Чарлс Дикенс, у: Избор, б. м. 1960, с. 3-16; Н. Наумов, Дикенс код Срба и Хрвата, Бгд 1967; С. Кољевић, Хумор и мит, Бгд 1968, с. 135-161; И. Ковачевић, Дикенсов обрачун са утилитаристима, Анали Филолошког факултета у Београду, 1969, св. 9, с. 361-394; С. Велмар-Јанковић, Чарлс Дикенс, у: Оливер Твист, Бгд 1971, с. 5-11; Н. Наумов, Из енглеске књижевности, Бгд 1972, с. 72-99; Д. Пухало, Чарлс Дикенс, у: Давид Коперфилд, Бгд 1974, с. 5-14.

С. А. Ј.