ДЕЖЕЛИЋ Берислав

ДЕЖЕЛИЋ Берислав – сценограф и костимограф (Загреб, 4. XI 1920 – Загреб, 22. VI 1982). Завршио је Средњу техничку школу, архитектонско-грађевински одсек, а затим студирао архитектуру на Техничком факултету у Згбу. Скице декора и костима за ХНК у Згбу почео је да ради од 1945. Од 1. X 1948. до 31. VIII 1951. био је сценограф у СНП и за време боравка у НСаду је у Школи примењених уметности водио Одсек за позоришно сликарство. Нарочито је радо сценографски опремао представе тзв. Пионирског позоришта у НСаду. После учешћа представе СНП Вуци и овце на трећим Сусретима позоришта Војводине 1949. у Суботици, оцењивачка комисија му је доделила специјалну похвалу. По повратку у Згб наставио је да ради за ХНК, а постао је и креатор лутака у Загребачком казалишту лутака. Од 1967. је био наставник на Академији за казалишну умјетност у Згбу. За луткарску представу Јероним и лав И. Бакмаза 1982. је добио „Вјесникову“ награду „Дубравко Дујшин“. У СНП је гостовао као сценограф представе Еро с онога свијета, која је изведена 1982. на отварању нове зграде. Сестра Дубравка (в) и супруга Марија (в) биле су глумице.

СЦЕНОГРАФИЈЕ: Волпоне, Вишњик, Млетачки трговац, Ливница, Коштана, Дивља патка, Робинзон Крусо, Продана невеста, Тоска, Севиљски берберин, Андре Шеније, Еро с онога свијета.

ЛИТ: А-м, Војвођанско народно позориште извршило припреме за нову сезону, СВ, 14. IX 1948; Н. Петин, Опера „Тоска“ у Војвођанском народном позоришту, СВ, 19. III 1949; Ј. В(иловац), „Волпоне“ на сцени Војвођанског народног позоришта, СВ, 17. III 1950; А-м, Подељене награде драмским уметницима Војводине, НС, 1950, бр. 2-3, с. 1; А-м, „Дивља патка“ од Ибзена, СВ, 17. III 1951; М. Баричевић, Берислав Дежелић (1920-1982), Вјесник, Згб 24. VI 1982.

В. В.