ДЕЗАРБР Нере (Nérée Desarbres)

ДЕЗАРБР Нере (Nérée Desarbres) – француски драмски писац (Вилфранш на Сони, 12. II 1822 – Лион, 16. VII 1872). У књижевности се јавио 1852. комадом Госпођа Диожен (Madame Diogène). Затим је, сам или у сарадњи, дао знатан број комада, који су имали много успеха. Постављен је 1856. за секретара Париске опере, а десет г. касније настанио се у Лиону, у којем је и умро. Поред позоришних комада, састављао је оперска либрета и писао дела из историје опере. Објавио је и своје успомене из Опере, у којој је провео седам г. У СНП је 1872, у преводу Гиге Гершића (в), изведена његова шаљива игра Шоља теја (Une Tasse de thé), коју је 1860. написао у сарадњи са Ш. Нитером и Ж. Дерлејем (в).

ЛИТ: М., „Сланик“, „Шоља теја“, Позориште, НСад 1873, бр. 15, с. 58-59; K., Teatar, Slavonische Presse, Осијек 21. XII 1897; А-м, Српска народна позоришна дружина, Невен, Суботица 1901, бр. 7, с. 102; А-м, Српско народно позориште у Сомбору, Браник, 1912, бр. 47, с. 3; А-м, „Шоља теја“, Застава, 1919, бр. 17, с. 3.

С. А. Ј.