ДЕВОЈАЧКИ ЗАВЕТ (Śluby panieńskie)

ДЕВОЈАЧКИ ЗАВЕТ (Śluby panieńskie) – шаљива игра у 5 чинова. Написао: Александар Фредро. Превео: Јосип Еуген Томић. Прво извођење у Лавову, 15. II 1833, у нашој земљи 17. XI 1872. у ХНК Згб.

Прво извођење у СНП 2. IV 1877. у НСаду. – Ј. Поповићева (Дубровска), М. Рајковићка, к. г. (Анђелија), Ј. Сајевићка, Л. Хаџићева (Клара), С. Рајковић, к. г. (Радостин), А. Сајевић, Д. Ружић (Густав), С. Бошковић (Албин), Н. Рашић (Иван). – Изведено 2 пута.

Обновљено као премијера у СНП 27. II 1879. у НСаду. Подела узета са плаката представе одржане 29. IV 1880. у Великом Бечкереку. – Ј. Поповићева (Дубровска), М. Рајковићка (Анђелија), Л. Хаџићева (Клара), С. Рајковић (Радостин), Т. Јовановић, к. г. (Густав), М. Гавриловић (Албин), Ђ. Банковић (Иван). – Изведено 2 пута.

ЛИТ: (Ј.) Г(рчић), „Девојачки завет“, Позориште, НСад 1877, бр. 6, с. 22-23; цртеж теразија (М. Јовановић-Батут), Девојачки завет“, Застава, 24. IV 1877; W. Kot, Dramat polski na scenach chorwackich i serbskich do roku 1914, Kraków 1962, с. 74-77.

В. Кт