ДЕВОЈАЧКА КЛЕТВА

ДЕВОЈАЧКА КЛЕТВА – слика из народног живота у 4 чина с певањем и играњем. Написао: Љубомир Петровић Љубинко. Музика: Даворин Јенко. Прво извођење 30. V 1887. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 8. X 1899. у Осијеку. – Рд. Д. Спасић; А. Лукић (Стеван Мргодић), Д. Спасић (Јово), М. Николић (Ђорђе), Д. Спасићка (Ружа), К. Васиљевић (Марко), А. Стојановић (Стеван Ђаковић, Вилип), Ј. Душановић (Милун), М. Марковићка (Анђелија), П. Добриновић (Гвозден), А. Ботић (Спасоје), Ј. Тодосић (Тривун), С. Стефановић (Тиосав, Један дечак), М. Тодосићка (Ранђија), Љ. Душановићка (Мара), Д. Симићева (Јагода), Л. Вујичићева (Јованка), Ђ. Бакаловић (Ћира), Д. Николићка (Сељанка), М. Стефановић (Каплар). – Изведено 3 пута.

Обновљено као премијера у СНП 13. II 1900. у НСаду. – Рд. М. Хаџи-Динић; П. Крстоношић (Стеван Мргодић), Д. Спасић (Јово), А. Стојановић (Ђорђе), Д. Спасићка (Ружа), К. Васиљевић (Марко), Ђ. Маџарић (Стеван Ђаковић), Ј. Душановић (Милун), М. Марковићка (Анђелија), П. Добриновић (Гвозден), А. Ботић (Спасоје), Ј. Тодосић (Тривун), С. Стефановић (Тиосав), С. Манојловић (Филип), М. Тодосићка (Ранђија), Љ. Душановићка (Мара), М. Радошевићева (Јагода), Л. Вујичићева (Јованка), Ђ. Бакаловић (Ћира), М. Николантић (Један дечак), Д. Николићка (Сељанка), В. Хорват (Каплар). – Изведено 8 пута.

Обновљено као премијера у СНП 4. VIII 1902. у Турском Бечеју. – Рд. Д. Спасић; А. Лукић (Стеван Мргодић), В. Виловац (Јово), М. Николић (Ђорђе), Д. Спасићка (Ружа), К. Васиљевић (Марко), М. Брановачки (Стеван Ђаковић), А. Стојановић (Милун), М. Марковићка (Анђелија), П. Добриновић (Гвозден), А. Ботић (Спасоје), Е. Слука (Тривун), С. Стефановић (Тиосав), С. Шикопарија (Вилип), М. Тодосићка (Ранђија), З. Добриновићка (Мара), М. Радошевићева (Јагода), Л. Вујичићева (Јованка), Ђ. Бакаловић (Ћира), xxx (Сељак), Д. Николићка (Сељанка), xxx (Каплар). – Изведено 1 пут.

Прво извођење у НП у НСаду 6. VI 1924. – Рд. Б. Цветковић, дир. Х. Маржинец; Д. Милутиновић, к. г. (Стеван Мргодић), В. Ивановић (Јово), М. Хаџи-Динић (Ђорђе Перић), М. Филиповићка (Ружа), Стеван Јовановић (Марко Добрић), В. Виловац (Стеван Ђаковић), Б. Цветковић (Милан), К. Цветковићка (Анђелија), Ј. Стојчевић (Гвозден Грбић), Д. Величковић (Спасоје), М. Васић (Тривун), С. Савић (Вилип, Кувар), Ђ. Бакаловић (Ђура), С. Стојчевићка (Ранђија), В. Јовановићка (Мара), Р. Кранчевићка (Јагода), З. Душановићка (Јованка), Љ. Јовановићева (Сељанка), М. Пашко (Четовођа), М. Живановић (Каплар), мали Филиповић (Дечко), Д. Сотировић (Рањеник), Љ. Стојчевић (Сељак), Ј. Силајџић (Циганин). – Изведено 2 пута.

Прво извођење у ДНП 16. VI 1942. у Панчеву. – Рд. М. Стојановић, к. г., сц. М. Шербан, дир. В. Путник; Љ. Иличић (Степан Мргодић), Г. Николић (Јово), Н. Митић (Ђорђе Перић), М. Миљковићка (Ружа), В. Милин (Марко Добрић), М. Јаснић (Стеван Ђаковић), М. Јелић (Милун), К. Игњатовићка (Анђелија), М. Мирковић (Гвозден Грбић), Р. Шобота (Спасоје), Р. Гојкић (Тиосав), В. Милојевић (Тривун), М. Милићевић (Вилип), А. Мајценовићка (Ранђија), И. Душановићка (Мара), В. Јелићка (Јагода, Жена), З. Деспотовићка (Јованка), С. Савић (Ћира), Б. Душановићева (Дечак), Т. Тасић (Четовођа, Рањеник), М. Николић (Каплар), Б. Марковић (Кувар). – Изведено 10 пута.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште..., Сриемске новине, Вуковар 23. IX 1899; K., Teater, Slavonische Presse, Осијек 12. X 1899; А-м, У недељу, 13. фебруара гледасмо: „Девојачку клетву“, Застава, 15. II 1900; (Ј.) Г(рчић), Девојачка клетва, Позориште, НСад 1900, бр. 30, с. 119; А-м, Српска народна позоришна дружина, Невен, Суботица 1901, бр. 7, с. 102.

В. В.