ДЕПОЛО Неда

ДЕПОЛО Неда – преводилац (Брчко, 1. IV 1922 – Београд, 11. II 1996). Била је уредник драмског програма у Радио Бгду. Награда за радијско стваралаштво носи њено име. Заједно са Ирмом Флис превела је са словеначког драму Догађај у месту Гоги (Dogodek v mestu Goga) Славка Грума, која је у СНП изведена 1955.