ДЕЛИЛА (Delila)

ДЕЛИЛА (Delila) – весела игра у 3 чина. Написао: Ференц Молнар. Прво извођење у Будимпешти, 1937.

Прво извођење у нашој земљи у НПДб 30. X 1937. у Старом Бечеју. Превео: Жарко Васиљевић. – Рд. А. Верешчагин; Љ. Стојчевић (Вираг), Љ. Красић-Левак (Маријана), З. Чокановић (Илонка), С. Јанићијевић (Беренд), С. Савић (Јован), В. Ивановић (Адвокат), А. Сикорски (Агент за некретнине), М. Мирковић (Агент за аутомобиле), Ј. Јукић (Келнер). – Изведено 4 пута.

Прво извођење у НПДбС 9. XII 1937. у НСаду. – Рд. Ф. Делак, сц. М. Шербан; Б. Јовановић (Вираг), И. Јовановић (Маријана), Е. Мацол (Илонка), С. Миљковић (Беренд), С. Душановић (Јован), Н. Гашић (Адвокат), С. Бурја (Агент за некретнине), В. Зељковић (Агент за аутомобиле), М. Стојадиновић (Келнер). – Изведено 8 пута.

ЛИТ: У. Чоб(анов), Сарказам Молнара – женомрзца, Дан, 1937, бр. 279, с. 5; А-м, Премијера комедије „Делила“, у извођењу  бановинског позоришта у Петровграду, Банатска пошта, Петровград 1938, бр. 113, с. 1; С., Гостовање Народног позоришта Дунавске бановине, Војводина, Вршац 1938, бр. 21, с. 2.

М. М.