ДЕБОРА (Deborah)

ДЕБОРА (Deborah) – позоришна игра у 4 чина. Написао: Саломон Херман фон Мозентал. Прво извођење у Немачкој, 1850, у нашој земљи 19. IV 1874. у СНГ Љубљана.

Прво извођење у СНП 8. XII 1884. у Вршцу. Превео: Никола В. Ђорић. Подела узета са плаката представе одржане 4. I 1886. у НСаду. – Рд. В. Миљковић; А. Милојевић (Лоренц), В. Миљковић (Јосиф), С. Ђурђевић (Учитељ), К. Васиљевић (Поп), Л. Хаџићева (Анка), С. Кестерчанек (Кројач), Н. Петровић (Ситничар), П. Добриновић (Брица), З. Милојевићка (Крчмарица), Ј. Добриновићка (Баба Савка), В. Димитријевић (Јаков), С. Бркићева (Ружица), С. Вујићка (Дебора), А. Десимировић (Аврам), Д. Николићева (Јеврејка), С. Седмакова (Девојчица). – Изведено 8 пута.

Прво извођење у НП 26. X 1922. у НСаду. – Рд. Б. Цветковић; Д. Спасић (Лоренц), Стеван Јовановић (Јосиф), М. Х.-Динић (Учитељ), Р. Алмажановић (Свештеник), В. Јовановићка (Анка), К. Лазићка, к. г. (Дебора), Л. Лазаревић (Ситничар), С. Савић (Пекар), М. Душановић (Кројач), Д. Матејићка (Крчмарица), С. Стојчевићка (Баба Савка), Ј. Стојчевић (Берберин), К. Васиљевић (Аврам), Љ. Јовановићева (Јеврејка), В. Виловац (Пандур), В. Ивановић (Јаков), Ј. Силајџић (Први сељак), Д. Бајић (Други сељак), Р. Кранчевићка (Ружица), А. Верешчагин (Франц), В. Веблеова (Девојчица), М. Авировићева (Прва сељанка), З. Душановићка (Друга сељанка). – Изведено 5 пута.

ЛИТ: Др Д., Рума 13. 7. „Дебора“, позоришна игра у 4 чина од  Мозентала, Застава, 1885, бр. 120, с. 3; А-м, Српско народно позориште, Стражилово, 1885, бр. 17, с. 541-543; -ша, 4. 1. „Дебора“, позоришна игра у 4 чина од Мозентала, превео Н. В. Ђорић, Застава, 1886, бр. 4, с. 2; М., „Дебора“, позоришна игра у четири чина, написао Мозентал, превео Н. В. Ђорић, Браник, 1886, бр. 3, с. 4; М. С. М., „Дебора“, позоришна игра у 4 чина од Мозентала, Јавор, 1886, бр. 3, с. 85-91; -О-, „Дебора“, позоришна игра у 4 чина од С. Х. Мозентала, Браник, 1887, бр. 143, с. 4; Хр., „Дебора“, Јединство, 1922, бр. 1004, с. 3; А-м, По други пут „Дебора“, Видовдан, 1922, бр. 29, с. 3.

В. В.