ДЕБИСИ Клод (Claude-Achille Debussy)

ДЕБИСИ Клод (Claude-Achille Debussy) – француски композитор (Сен-Жермен-ан Ле, 22. VIII 1862 – Париз, 25. III 1918). Музику је студирао на Конзерваторијуму у Паризу. Г. 1884. добио је награду Prix de Rome, која му је омогућила трогодишњи боравак у Италији. До своје четрдесете г. живео је у Паризу непознат широј јавности. Дошавши у додир са уметницима који су хтели да обнове француску књижевност и уметност развијајући симболизам и импресионизам, он је тражио нове могућности које би се на исти начин могле применити и у музици. Његово име ушло је у средиште пажње тек  после премијере опере Пелеас и Мелисанда (1902), која му је постепено прибављала светску славу. На  почетку Првог светског рата био је један од најславнијих европских композитора. Написао је две опере од којих је једна  остала недовршена, три балета и многобројна оркестарска, вокална, камерна и клавирска дела од којих су најпознатија: опера Пелеас и Мелисанда, балети Игре (Jeux) и Кама (Khamma), оркестарска – Прелудиј за поподне једног фауна (Prélude à l’Après-midi d’un Faune), Море (La Mer), три ноктурна: Облаци  (Nuages), Празници (Fêtes) и Сирене (Sirènes); Фантазија за клавир и оркестар, Гудачки квинтет у ге-молу, сонате за виолину и клавир, прелудији за клавир и око 50 песама самосталних или у циклусима на текстове Верлена, Малармеа, Банвија, Луиса, Буржеа и других. У делима он транспонује реалност у свет фантазије, слободне маште и халуцинације, а своје објекте посматра као визију одређеног момента коју исказује специфичним музичким језиком као сновиђење једног расположења. Мелодика му је уска, валовита, понекад делује недовршено јер је једва назначена, испрекидана, али веома интензивна, пуна атмосфере и емоција. Нарочито има развијен смисао за тонске боје. Захваљујући новинама у начину обликовања музичке материје, ритмичке мелодијске и хармонијске грађе, као и слагању звучних боја, његов опус означава завршетак неоромантичног музичког периода. Снажан као уметничка личност, открио је све могућности које је импресионизам пружао композитору. Историја музике сматра га једним од најзначајнијих француских композитора и оснивачем музичког импресионизма. У СНП је на музику Прелудија за поподне једног фауна изведен балет под насловом Поподне једног фауна.

М. Х.