ДАВИДОВАЦ Здравко

ДАВИДОВАЦ Здравко – руководилац мушке кројачке радионице, висококвалификовани радник (Госпођинци, 21. VIII 1913 – Нови Сад, 22. IX 1990). У родном месту је 1929. положио испит за кројачког помоћника, а у НСаду 1952. за кројачког мајстора. До рата је радио код приватних мајстора у НСаду и у Заводу војне одеће у Бгду. За време рата илегално је помагао народноослободилачки покрет. Од маја 1945. радио је у Првој кројачкој задрузи и кројачком предузећу „Милан Џанић“ у НСаду, одакле 1. VIII 1948. долази у СНП и у њему остаје до 31. VIII 1961, када прелази у „Атеље 212“ у Бгду.

Р. Б.