ДАМА С ФЕЊЕРОМ

ДАМА С ФЕЊЕРОМ – шала у 1 чину, од непознатог писца.

Прво извођење у НП у НСаду 30. VI 1925. (заједно са једночинкама Сепаре, Напуштена и Он, она и муж). Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.