ГРАФ ЛУКСЕМБУРГ (

ГРАФ ЛУКСЕМБУРГ (Der Graf von Luxemburg) – оперета у 3 чина. Музика: Франц Лехар. Текст: Алфред Марија Вилнер и Роберт Бодански. Прво извођење у 12. XI 1909. у Бечу, у нашој земљи 8. IV 1910. у Згбу.

Прво извођење у СНП у НСаду 16. XII 1911 (под називом Луксембуршки гроф). – Превео: Ђуро Прејац. Архива СНП не располаже плакатом. У објављеним приказима спомињу се као тумачи улога: М. Хрвојевић (Анжела Дидије), Ф. Гросова (Жиљета), Д. Кранчевић (Рене, гроф од Луксембурга), Ј. Цвијановић (Арман Брисар), И. Динуловић (Кнез Васиљевић), М. Тодосићка (Стаза), М. Шилханова, С. Савић, Т. Стојковић. – Изведено 3 пута.

Премијера у НП у НСаду 15. XII 1920. – Дир. Л. Матачић, рд. Д. Кранчевић; Д. Кранчевић (Рене), К. Клеменчић (Кнез Васил), М. Тодосићка (Стаза), Б. Николић (Брисар), Е. Шилдова (Анжела), Ј. Лукина (Жиљет), М. Вебле (Мечникоф), С. Дружинић (Павловић), П. Фигуровски (Пелегрин), М. Вертачник (Клерет), О. Сифниос (Фланшон), И. Попова (Лизета), З. Душановићка (Ада), О. Тургењева (Софија), А. Флегинскаја (Жоржета), Ј. Пестова (Нина), М. Стебљина (Бланш), С. Савић (Савил), Ј. Силајџић (Буланже), Ј. Савић (Лавињ), П. Јовановић (Роберт).

Обновљено као премијера у НП у НСаду 16. XII 1922. – Дир. К. Стреха, рд. Р. Кранчевић; Д. Кранчевић (Рене), К. Клеменчић (Кнез Васил), М. Тодосићка (Стаза), С. Добрић (Брисар), К. Мишецкаја к. г. (Анжел), Ј. Лукина (Жиљет), М. Вебле (Мечникоф), В. Калинин (Павловић), П. Фигуровски (Пелегрин), Н. Липецкаја (Клерет), Ј. Равскаја (Фланшон), О. Тургењева (Лизета), З. Душановићка (Ада), М. Добрићка (Софија), А. Флегинскаја (Жоржета), Е. Енгелхарт (Нина), М. Стебљина (Бланш), С. Савић (Савил), О. Кожај (Буланже), Г. Миковић (Лавињ), М. Пашко (Роберт). – Изведено укупно (са претходном поделом) 26 пута.

Обновљено као премијера у НП 8. V 1925. у Сомбору. – Дир. Ф. Селински, рд. Д. Кранчевић; Д. Кранчевић (Рене), К. Клеменчић (Кнез Васил), Љ. Јовановић (Стаса), С. Писек (Брисар), М. Левова (Анжел), М. Оливијери-Илић (Жилијет), Г. Миковић (Мечникоф), В. Калинин (Павловић), С. Вендеровић (Пелегрин), М. Грујић (Клерет), Љ. Јањић (Фланшон), Хипова (Лизета), З. Душановићка (Ада), О. Тургењева (Софија), Ј. Флегинскаја (Жоржета), Ј. Равскаја (Нина), К. Муравцева (Бланш), Л. Лазаревић (Савил), Ј. Силајџић (Буланже), Б. Бошковић (Лавињ), Ђ. Козомара (Роберт). – Изведено 1 пут.

ЛИТ: А-м, Синоћ смо у Позоришту имали једно од најуспелијих умјетничких вечери, Српска ријеч, Сарајево 13. III 1912; Л., „Луксембуршки гроф“ од Ф. Лехара, Браник, 1913, бр. 243, с. 3; О. С(уботи)ћ, „Граф Луксембург“, Застава, 21. IX 1921; А-м, Lehar operett a szinházban, Delbácska, 10. V 1925.

В. П.