АЛЕКСИЈЕВИЋ Властоје

АЛЕКСИЈЕВИЋ Властоје – правник, публициста и драмски писац (Нови Сад, 19. X 1911 – Београд, 14. XII 1969). Пошто је 1936. у Бгду завршио Правни факултет, радио је најпре као адвокатски приправник. Од 1937. до 1939. био је запослен као чиновник па пристав и најзад (1939-1944) шеф Правног одсека у Општем одељењу Народне скупштине. После рата је кратко био чиновник АВНОЈ-а и секретар Дирекције транспорта владе НР Србије (1945-1947); секретар и правни референт Министарства саобраћаја НР Србије био је од 1951. до 1954, а од 1954. правни саветник грађевинске коморе ФНРЈ. Чланке из области књижевности, друштвених наука и права (нпр. Рад др Валтазара Богишића на националном законодавству, 1932), осврте на књижевне и културне појаве те књижевне и позоришне приказе објављивао је у листовима и часописима. Уређивао је часописе „Наш саобраћај“ (1949-1951) и „Билтен Савезне Грађевинске коморе“ (1954-1956) и био члан редакције „Науке и технике“ (1946-1948). Аутор је синопсиса о Николи Тесли (1956) и о народном хероју Пинкију (1962). Опробао се и као драмски аутор оригиналним текстом Поноћна драма (у ДНП 1943) и истоименом драматизацијом приповетке Косте Руварца Карловачки ђак (у ДНП 1944).

БИБЛ: Војнички запис једног редова-ђака, НСад 1936; Биографија Јаше Томића у развоју личне идеологије, Бгд 1938; Један портрет – Д-р Славко Милетић, Бгд 1940; Наша жена у књижевном стварању, Бгд 1941; Инж. Славко Бокшан, НСад 1954.

В. В.