МАКСИМОВИЋ Иванка

МАКСИМОВИЋ Иванка – референт за школску омладину, библиотекар (Нови Сад, 7. VII 1937 – Нови Сад / Институт Сремска Каменица, 14. X 2004). Рођена Станковић, од оца Жарка и мајке Милеве. По завршетку Учитељске школе 1956. у Сремским Карловцима, г. дана је радила у Дому за децу и омладину палих бораца у Равном Селу, 1956–1957. У СНП је ступила од 10. IX 1972. на радно место референта за посете и гостовања, а од 25. X 1979. је на пословима референта за сарадњу са школама. Од 12. V 1981. је распоређена на радно место референта за документацију, првобитно у саставу Пословног центра, а 1984. при Радној заједници Заједнички послови. Већ 1. V 1984. прелази на радно место књижничара, а Одлуком Привременог органа СНП од 28. VII 1989. ради као библиотекар II. У Библиотеци СНП (в) је од тада радила заједно са Славком Видаковић (в), а једно време и самостално. Као добар познавалац библиотечког фонда позоришне библиотеке, који је имао више од 25.000 публикација, заслужна је и за формирање и развијање специјалног лисног каталога драмских текстова уређених по наслову, који је конципирала према корисничким потребама. И данас је то један од најпретраживанијих каталога због поједностављене обраде података, практичне примене у раду са корисницима и олакшаног приступа фонду. Пензионисана је 9. VIII 2002, али је увођењем рачунарске опреме и аутоматизацијом библиотечког пословања, исте г. наставила да ради и на формирању електронског каталога, као и на библиотекарским пословима које је обављала до смрти.

ЛИТ: И. Илић, In memoriam, Позориште, НСад 2004, бр. 1-3, с. 40; И. Илић, Увод у историјат Библиотеке СНП, Позориште, НСад 2004, бр. 1-3, с. 45.

И. И.-К.