ЗОНА ЗАМФИРОВА

ЗОНА ЗАМФИРОВА – комад из нишког живота у 4 чина, с певањем. Приповетку написао: Стеван Сремац. Праизведба драматизације Симе Ј. Бунића у НП у Сарајеву 30. X 1921.

Прво извођење у СНП 28. X 1922. у НСаду. Драматизација: Сима Ј. Бунић. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 3. IV 1924. у НСаду. Музика: Л. Дворжак. – Рд. Р. Веснић, дир. Х. Маржинец; М. Васић (Хаџи-Замфир), М. Филиповић (Ташана), З. Душановић (Зона), С. Стојчевић (Таска), К. Цветковић (Васка), Стеван Јовановић (Манасија), В. Виловац (Јевда), Љ. Јовановић (Дока), Љ. Стојчевић (Коте), В. Јовановић (Поте), Ј. Стојчевић (Чорбаџи-Ранђел), Л. Лазаревић (Манулаћ), В. Ивановић (Ставра Јаре), Д. Кременовић (Циганин). – Изведено 19 пута.

Премијера у СНП 7. IV 1929. у Смедереву. – Рд. Ј. Харитоновић; Н. Динић (Хаџи-Замфир), И. Дубравчић (Ташана), Љ. Драгић (Зона), М. Динић (Таска, Поте), Ј. Харитоновић (Чорбаџи-Ранђел), С. Савић (Манулаћ), Д. Јовановић (Мане), Љ. Јовановић (Дока), С. Душановић (Коте), Х. Харитоновић (Васка), Д. Марковић (Ставра Јаре), П. Дрндаревић (Трајко), Л. Лазаревић (Ахмет), С. Хурбан (Циганин). – Изведено 8 пута.

Премијера у СНП 19. IV 1931. у Вршцу (у 3 чина). – Рд. Н. Динић; Н. Динић (Хаџи-Замфир), О. Илић (Ташана), К. Ђорђевић (Зона), Н. Бандић (Таска), Ј. Харитоновић (Чорбаџи-Ранђел), С. Савић (Манулаћ), Љ. Стојчевић (Мане), М. Јовановић (Дока), С. Душановић (Коте), М. Динић (Поте), И. Душановић (Васка), Л. Јовановић (Ставра Јаре), Ф. Клокочки (Ахмет, Циганин). – Изведено 29 пута.

Прво извођење у НПДб 14. VI 1936. у Петровграду. – Рд. Р. Динуловић; С. Колашинац (Хаџи-Замфир), Ј. Пејновић (Ташана), К. Колашинац (Зона), В. Антонијевић (Чорбаџи-Ранђел), М. Мирковић (Манулаћ), С. Јанићијевић (Мане), М. Поповић (Коте), О. Спиридоновић (Поте), М. Спиридоновић (Дока), Ј. Краснић (Таска), М. Петровић (Васка), М. Живковић (Ставра Јаре), Д. Левак (Циганин). – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 7. IV 1937. у Панчеву. – Рд. С. Душановић, дир. М. Бузин; Ј. Ковачевић (Хаџи-Замфир), М. Ланер (Ташана), З. Ковачевић (Зона), И. Душановић (Васка), Н. Нешовић (Таска), К. Бунић, к. г. (Дока), С. Хет (Чорбаџи-Ранђел), С. Душановић (Манулаћ), Д. Раденковић, к. г. (Мане), М. Мајић (Коте) , С. Буханац (Поте), Р. Матијевић, к. г. (Ставра Јаре), В. Ивановић (Први Циганин), М. Вилић (Други Циганин). – Изведено 1 пут.

Прво извођење у ДНП 3. II 1943. у Панчеву. – Рд. М. Стојановић, к. г., дир. В. Путник, сц. В. Ребезов; Н. Митић (Хаџи Замфир), А. Мајценовићка (Ташана), К. Игњатовићка (Зона), Р. Кранчевићка (Уранија), М. Верешчагина (Калиопа), В. Фазловска (Таска), М. Миљковићева, М. Петровићева (Васка, Донче), З. Деспотовићева (Ленче), М. Гојкићка (Дика Грнчарска), С. Савић (Ћир Ранђел), М. Мирковић (Манулаћ), М. Симић (Мане), В. Јелићка (Јевда), О. Животићка, И. Душановићка (Дока), Ж. Мишчевић (Поте), В. Милојевић (Коте), Љ. Животићева (Катаринке), Т. Јеремићка (Јоне мамино), Ж. Котрошан (Циганин), М. Николић (Ставра „Јаре“), Р. Гојкић (Митанче), Р. Шобота (Бата Миле), В. Ристић (Гане), М. Козомара (Калина), М. Јелић (Цале), Ђ. Драгић (Јоле), М. Јаснић (Перица), Т. Тасић (Пајица), В. Милин (Франтишек). – Изведено 14 пута.

Премијера у СНП 7. X 1947. у НСаду. Додатак написао: Јован Јеремић. – Рд. Б. Татић, сц. М. Шербан, муз. сарадник В. Илић; Б. Татић (Хаџи-Замфир), О. Животић (Ташана), Н. Хет (Зона), И. Душановић (Таска), Б. Дечермић (Мане), К. Хајдушковић, С. Тошић (Дока), О. Новаковић (Коте), М. Миладиновић (Поте), Л. Лазаревић (Чорбаџи-Ранђел), С. Симић (Манулаћ), Љ. Секулић, Х. Татић (Васка), С. Молеров (Ставра Јаре), С. Губанић (Калина), Ж. Станојевић (Фењерџија), М. Цвејановић (Момак), П. Радосављевић (Циганин). – Изведено 21 пут, глед. 8810.

Премијера у СНП 25. II 1969. у НСаду. Драматизација: Миодраг Гајић, муз. Зоран Христић. – Рд. М. Гајић, сц. М. Денић, к. г., к. М. Финци, к. г., лектор и пом. рд. В. Љубичић, к-граф В. Јелкић; В. Милошевић (Зона), Т. Јовановић (Мане), В. Љубичић (Замфир), Љ. Раваси (Дока), Добрила Шокица (Таска), Ј. Бјели (Ташана), Д. Синовчић-Брковић (Јевда), Д. Куцуловић (Васка), З. Јаковљевић (Калина), М. Петковић (Манулаћ), В. Матић (Митке), Р. Којадиновић (Чорбаџи-Јордан), М. Милићевић (Ставра Јаре), С. Перић-Нешић (Калиопа), И. Душановић (Перса), Ј. Црњански (Парашкева), М. Анђелковић (Рушка), М. Шмит (Коте), М. Фриварски (Поте), С. Ђорђевић (Продавац мекика), Љ. Томић (Цвета), М. Поповић (Прва измећарка), Р. Филипендин (Друга измећарка), И. Сувачар (Трећа измећарка), Т. Кнежевић (Продавац бозе), М. Богуновић (Младић); суделују и ученици Средње балетске школе из НСада: М. Марковић, М. Сабо, В. Цевц и С. Алимпић. – Изведено 59 пута, глед. 25.079.

БИБЛ: Стеван Сремац, Зона Замфирова, Бгд 1907; Стеван Сремац – Сима Ј. Бунић, Зона Замфирова, комад из нишког живота са певањем, у 4 слике, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 31; Стеван Сремац – Миодраг Гајић, Зона Замфирова, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 1585.

ЛИТ: Данче, „Зона Замфирова“, Јединство, 1924, бр. 1425, с. 2; А-м, Зона Замфирова, Србија, Сремска Митровица 1924, бр. 133, с. 3; С. Секулић, Позоришно гостовање у Сомбору, Застава, 1927, бр. 24, с. 3; А-м, „Зона Замфирова“ од Ст. Сремца, Нови Сад, 1930, бр. 42, с. 2; А-м, Позориште: „Зона Замфирова“, Југословенски дневник, 1931, бр. 6, с. 4; В. М. П., „Зона Замфирова“, Југословенски дневник, 1931, бр. 8, с. 9; Р. Радивојевић, Новосадско позориште у Вршцу, Југословенски нови лист, 1931, бр. 17, с. 3; А-м, „Зона Замфирова“ Стевана Сремца, Кикиндска недеља, 1932, бр. 11, с. 2; В. Миросављевић, Поетична проза Стевана Сремца, Дневник, 2. II 1969; В. М(иросављевић), „Вечераске песме ће се запоју“, Дневник, 25. II 1969; М. Гајић, О драматизацији и режији „Зоне Замфирове“, Позориште, НСад 1969, бр. 5, с. 4; В. Љубичић, Глумци о „Зони“ и својим улогама, Позориште, НСад 1969, бр. 5, с. 5-7; М. Кујунџић, Сликовито и лепршаво, Дневник, 29. II 1969; Д. Клаић, Дошла нам је и Зона, Индекс, НСад 7. III 1969; Д. Поповић, Стеван Сремац: „Зона Замфирова“, ЛМС, 1969, књ. 403, с. 471-474; М. Мишић, Мала позоришта – значајне представе, Борба, 27. IV 1969; М. М(илорадовић), Повратак Сремцу и хумору, Политика, 29. IV 1969; А-м, Верица као Зона Замфирова, Политика експрес, 3. V 1969; М. Мирковић, „Џумбус са девојче!“, Политика експрес, 7. V 1969.

М. Р.