ЗОГОВИЋ Радован

ЗОГОВИЋ Радован – песник, приповедач, есејиста, критичар и преводилац (Машница, Црна Гора, 19. VIII 1907 – Београд, 4. I 1986). Гимназију је учио у Беранама (Иванград), Пећи и Тетову, а Филозофски факултет је завршио у Скопљу 1933. Припадао је предратном револуционарном покрету, учествовао у НОР од почетка, а после ослобођења, до 1948, деловао је на одговорним дужностима у области идеолошког и пропагандног рада. Објавио је низ песничких збирки, две збирке приповедака и велик број критичких и полемичких текстова. Заједно са Р. Лалићем (в) превео је Најезду Л. Леонова, која је у СНП изведена 1945.

В. П.