ЗЛАТАН ПЕТАО

ЗЛАТАН  ПЕТАО – драмски комад неидентификованог жанра и непознатог оригиналног наслова. Написали: Оскар Блументал и Густав Каделбург.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 29. V 1929. у Великом Бечкереку. Преводилац непознат. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – Н. Динић (Гизеке), Стеван Јовановић (Др Ото Сајдлер), Љ. Драгићка, Љ. Јовановићева, Х. Харитоновићка, А. Рашковић, С. Душановић, Ј. Харитоновић. – Изведено 1 пут.

ЛИТ: А-м, Az Aranykokos, Torontal, 1929, бр. 123, с. 4.

В. В.