ЗЛАТАН ПАУК (Die goldene Spinne)

ЗЛАТАН ПАУК (Die goldene Spinne) – шаљива игра у 4 чина. Написао: Франц Шентан. Прво извођење у Бечу, 1886, у нашој земљи 14. IV 1887. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 21. XII 1888. у Белој Цркви. Превео: Јован Максимовић. Подела узета са плаката представе одржане 16. I 1890. у НСаду. – Рд. В. Миљковић; А. Лукић (Теодор Клингенберг), М. Димитријевић (Хенрих), Т. Лукићка (Хермина), П. Добриновић (Бертолд Хефлинг), С. Бакаловићка (Францишка), М. Марковићка (Женика), С. Стефановић (Верлиц), В. Миљковић (Др Густав Колмар), Т. Илић (Мансфелд), Ђ. Бакаловић (Готлиб Хаспе), Д. Ружићка (Марија), М. Живковић (Мајер), С. Миљковићка (Ката), Ј. Стојчевић (Баленштет), М. Ивковић (Браварски момак). – Изведено 17 пута.

Премијера у СНП 30. III 1900. у Сомбору. – Рд. Д. Спасић; А. Лукић (Теодор Клингенберг), Д. Спасић (Хенрих), Д. Николићка (Хермина), П. Добриновић (Бертолд Хефлинг), С. Бакаловићка (Францишка), М. Марковићка (Женика), С. Стефановић (Верлиц), K. Васиљевић (Др Густав Колмар), А. Стојановић (Мансфелд), Ђ. Бакаловић (Готлиб Хаспе), Д. Васиљевићка (Марија), А. Ботић (Мајер), Л. Вујичићева (Ката), П. Крстоношић (Баленштет), Ђ. Маџарић (Браварски момак). – Изведено 4 пута.

Премијера у СНП 23. VII 1905. у НСаду. – А. Лукић (Теодор Клингенберг), М. Матејић (Хенрих), Т. Лукићка (Хермина), П. Добриновић (Бертолд Хефлинг), М. Тодосићева (Францишка), М. Марковићка (Женика), С. Лијанка (Верлиц), А. Стојановић (Др Густав Колмар), Ј. Душановић (Мансфелд), С. Стефановић (Готлиб Хаспе), М. Тодосићка (Марија), В. Турински (Мајер), Д. Матејићка (Ката), Ђ. Маџарић (Браварски момак). – Изведено 5 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 7. X 1919. – Рд. К. Васиљевић; М. Динић (Теодор Клинкенберг), М. Душановић (Хенрик), К. Виловац (Хермина), Д. Спасић (Бертолд Хенфлинг), М. Хаџићева (Францишка), С. Ленска (Женика), Ј. Стојчевић (Варлиц), Д. Кранчевић (Др Густав Колмар), В. Виловац (Мансфелд), В. Кустудић (Готлиб Хаспе), М. Филиповићка (Марија), Р. Алмажановић (xxx), З. Петровић (Ката), П. Јовановић (Валенштет), xxx (Штокман), Ј. Силајџић (Браварски момак). – Изведено 4 пута.

ЛИТ: А-м, „Az arany pók“, Bácska, Сомбор 1889, бр. 79, с. 2; М. С(авић), Златан паук, Позориште, НСад 1890, бр. 4, с. 14-15; М. Д., „Златан паук“, шаљива игра у 4 чина од Фр. Шентана, превео Ј. Максимовић, Весник, Панчево 1893, бр. 6, с. 2; А-м, У уторак, 22. фебр. гледасмо „Златан паук“, Застава, 1900, бр. 42, с. 3; С., Златан паук, Позориште, НСад 1900, бр. 37, с. 146; А-м, Српско народно позориште, Сриемске новине, Вуковар 1905, бр. 74, с. 4; А-м, У четвртак 16. фебр. давала се Шентанова шаљива игра…, Слога, Сомбор 1906, бр. 9, с. 3.

В. В.